cpomoi

 
joined: 2013-07-04
Dî mi ki tê djîd Dî kî jî sô é ni prin nin pô sîs kîn djî sô nîn :) nin onke pô 'm fè songne dji sô è d'meun l'î maîeux
Points218more
Next level: 
Points needed: 782

Games activity

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Games CompletedChips Won
52932139.86 mln
Tourney Maniac
Unbreakable
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac

Gifts

Gifts : 25

Photos

Last visits

Total visits: 25556
1 hour ago
3 hours ago
5 hours ago
5 hours ago
5 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
6 hours ago
6 hours ago

Wall