NA_ŻARTY

joined: 2017-10-09
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę. K.P-T.
Points439more
Next level: 
Points needed: 561
Last game
1000 HD

1000 HD

1000 HD
14 hours ago

Games activity

1000 HD

1000 HD

WinsRating
18083948.32
1000 (Thousand)

1000 (Thousand)

WinsChips Won
23461.18 bil

Gifts

Gifts : 44

Something about me

Interests
https://youtu.be/dojQ5s8IT2o
https://youtu.be/MGUF4RArP3k
Favorite movies
https://youtu.be/x6V_c7FepYk?list=RDAex0sA-bYaU
Things I like
https://youtu.be/KjV0OCtWuW0?list=RDKjV0OCtWuW0
Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Je­śli po­czu­jesz, że inną twe skro­nie
Myśl w so­bie kry­ją, jak skroń tłu­mu kry­je;
Je­śli po­czu­jesz, że ser­ce twe bije
Nie tak, jak ser­ca biją w tłu­mów ło­nie:
Żyj sam ze sobą, zda­le­ka od lu­dzi,
Bo my­śli two­ich ogół nie zro­zu­mie,
Bo twe uczu­cie szy­der­stwo w nim wzbu­dzi —
Z tłu­mu ten musi być, kto chce żyć w tłu­mie.

https://youtu.be/yVqm2J-2mfU?list=LL
(Ach! Gdzież są te złote dni)
Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Ach! Gdzież są te zło­te dni,
któ­rem miał obie­ca­ne –
kie­dym otwie­rał oczy,
gdy świat mi mó­wił: wsta­nę?

Gdzież są te zło­te dni,
co mia­ły mym być udzia­łem?
Któż za mnie je otrzy­mał,
gdy ja ich nie do­sta­łem?

Gdzież one się po­dzia­ły?
W czy­jeż upa­dły dło­nie?
Mnie prze­zna­czo­ne były,
ko­góż się spy­tam o nie?

Któż za mnie był szczę­śli­wy?
Kto cią­gnął z nich po­ży­tek?
Bóg rzu­cił je na wodę,
we świa­tła grę, na zby­tek…
https://youtu.be/UgVJptvs2F4?list=LL

Last visits

Total visits: 47955
6 hours ago
15 hours ago
16 hours ago
16 hours ago
1 day ago
1 day ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago

Wall